....................................................Sint Franciscus van Assisi

GEDEELDE KWETSBAARHEID
een inspirerende thuiskomst bij Sint Franciscus

.
.
.
.
Op 23 april 1209 kwamen drie volgelingen naar Franciscus met de vraag of ze in zijn voetsporen mochten treden. Ze bleven bij hem en dit klavertje vier vormde de basis van hetgeen zou uitgroeien tot de Franciscaanse orde, ondersteund door de drie kloostergeloften ( ref. drie kruiken in het schilderij ).

Franciscus was als geen ander begaan met de zorgzaamheid voor andere mensen.
Vogels … vissen … de natuur … voor hem waren het allemaal geschenken van God.
Voor het eerst in de geschiedenis kreeg in de 13e eeuw de natuur de broodnodige aandacht van de mens.
De achthonderd jaar oude visie van Sint Franciscus kan de wereld van de 21e eeuw een positieve impuls geven,
een nieuwe stijl, een verjongingskuur..

.

ecco

.
Ecco il santo( daar is de heilige )
(acryl op paneel - ( 2007 ) - 110x80 )
.
.
.
.
.
.
Kan een middeleeuwse heilige nog ingepast worden in het geheel van onze hedendaagse problemen ?
Het antwoord is volmondig JA ! De " back to basics " levensfilosofie van Sint Franciscus kan ongetwijfeld een baken vormen voor een vernieuwde samenleving in de 21e eeuw. Bewijzen genoeg ! Honderden boeken, sculpturen en schilderijen, zelfs musicals, halen het Franciscus gedachtegoed met enterhaken door acht eeuwen heen naar onze tijd.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Paus Johannes Paulus II benoemde op 29 november 1979 Sint Franciscus tot patroon van de ecologie. Dit idee werd hem ingegeven door natuurwetenschappers, die een pleidooi hielden voor een radicale verandering in de wijze van zien en interpreteren van de natuur en ons handelen daarin.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

clara2

.
.
Clara - acryl op paneel - ( 2007 ) - 110 X 70
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Clara van Assisi ( 1194 – 1253 ) was een eigenzinnige en sterke persoonlijkheid, die zich op krachtdadige wijze handhaafde tegenover de ambtelijke mannenkerk. Pas in 1231, na jarenlang dispuut en bijna twintig jaar na haar intrede, schrijft paus Gregorius IX aan Clara een brief waarin de paus zichzelf als stichter van de orde naar voren schuift. Clara wordt de abdis van de “ Pauperes Dominae de San Damiano ” ( = de arme vrouwen van S. Damiano )

In tegenstelling tot Franciscus was het geschreven woord voor Clara wel heel belangrijk. Door studie verkreeg ze een ruime kennis van de Heilige Schrift en de liturgische teksten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

zonnelied

.
.
(Zonnelied - acryl op paneel - ( 2009 ) - 110x80 )
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Het zonnelied
…………………..Lied van de schepping
…………………..Vrije bewerking door André De Nys
…………………..van het Zonnelied van Franciscus Van Assisi
.
.
.
Mijn Allerhoogste Stille Kracht
die gans de schepping zwanger maakt,
geen mensenmond kan U bij naam benoemen.
Voor U zijn alle lof en eerbied.

Lof en eerbied, Allerhoogste
voor broeder Zon in het bijzonder
die kleurenpracht en warmte schenkt.

Lof en eerbied, Allerhoogste
voor zuster Maan en sterrennevels
die fonkelen aan het hemelspant.

Voor broeder Wind en Lucht en Wolken
die onze levensadem zijn.

Voor zuster Water, bron van energie
die alles in beweging brengt.

Voor broeder Vuur, onstuimig stoer,
die speels de duisternis verdrijft.

Voor moeder Aarde die ons draagt en voedt
met kruiden, bloemen, groenten, fruit.

Lof en eerbied, Allerhoogste
voor ieder die vergeving schenkt,
die vredevol beproeving draagt.
Hen wacht het schone, goede, ware

Lof en eerbied, Allerhoogste
voor onontkoombaar “was en zal”.
Wee wiens leven vierkant draait.
Zalig, die tot cirkels komen.

Dank en kniel en bid tot God.
Dank voor de vertrouwensband,

Bid in nederigheid voor troost,
Kniel voor de verwondering.

.
.
.
Het schilderij :
Onderaan rechts op het schilderij zien we vierkanten … het referentiepunt
naar de mens en naar zijn streven om van zijn vierkant een cirkel te maken.
Via een tak ( de natuur ) en een glasraam ( de spiritualiteit ) komt onze blik
terecht bij de cirkel … de absolute waarheid …
Langs rechts boven wordt de transcendente ervaring verbonden met het
aardse leven, met begeestering en gedrevenheid, met lijden en troost.
Alles is verbonden met alles, in een groot bezield geheel.
.
.
.
.

INTERRELIGIEUZE DIALOOG
.

Temidden van de woelige kruistochten ( 1096 – 1270 ) , en in strijd met de Pauselijke ordonnanties
trok Franciscus in 1219 naar de sultan, om de aan de orde zijnde meningsverschillen uit te praten …
zonder geweld … zonder machtsvertoon . Drie dagen lang wisselden ze van gedachten in “ minoritas “
( in vrijwillige onderdanigheid en dienstbaarheid ) en in “ fraternitas “ ( als broeders, enkel gewapend
met respect en vriendschap ).

Tot consensus kwamen ze niet, maar voor het eerst in de geschiedenis werd het exclusieve
waarheidsbezit van het Christendom gerelativeerd.
Voor het eerst was er iemand die uitging van de stelling dat ook in andere godsdiensten
waarheidselementen te vinden zijn.

De sultan schonk Franciscus bij het afscheid een ivoren hoorn, die diende om de mensen
op te roepen tot gebed. Franciscus had geen bezittingen en kon niets teruggeven.
Hij vertrok met de woorden ; “ Pax et bonum” ( Vrede en alle goeds ).
.
.

aum

.
.
.
.
AUM - acryl op paneel - ( 2008 ) - 70x80 )

.
.
.
.
.
.
.
.
Het AUM-teken staat in de Oosterse spiritualiteit voor het Goddelijke, voor de alles omvattende eenheid die met geen enkel menselijk begrip kan omschreven worden. Aummmmmmmmmmmmmm is ook het geluid – de zoemtoon – die voor de hindoes de basis vormt van hun gebeden en mantra’s.
Aum gaat in het schilderij op zoek naar dialoog met de drie kruiken – de drie monotheïstische godsdiensten.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

geloven

.
.
.
.
.
Geloven is je, zonder houvast,
achterover laten vallen,
en jezelf in vertrouwen overgeven
aan “ De Andere “.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Geloven - acryl op paneel - ( 2012 ) - 110x80)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License